දියවැඩියාව පාලනය කරන මතකය වඩවන මකර පළතුර ඩ්‍රැගන් ෆෘට්

විසි එක්වන සියවසේ පලතුර ලෙස හැඳින්වෙන ඩ්‍රැගන් ෆෘට් ඊට ගැලපෙන පරිදි බෝවන රෝග පළවා හරින, ප්‍රතිශක්තිකරණ ගුණයෙන් ද , බෝ

Read more

අලිගැටපේර මේ තරම් සිරුරට ගුණදායී කියලා ඔබ දැන සිටියාද?

ගැහැණු පිරිමි භේදයක් නැතිව එක සේ රූපලාවන්‍ය කටයුතුවලදී මුහුණ පිරිසිදු කිරීමට අලිගැට පේර මදය සූරා මුහුණේ ගා පැය 1/2ට පමණ

Read more

කල් පවතින කැස්සට අන්නාසි වලින් සත්කාරයක්

මේ ඝර්ම කලාපීය රටවල බොහෝ ජනප්‍රිය කෙසෙල් පළතුර තරමටම කා අතරත් ජනප්‍රිය පළතුරක් ලෙස අන්නාසි ගැනේ. ප්‍රධාන ආහාර වේලකට අමතරව

Read more