ගැබිණි මව්වරුන්ට සෙත ශාන්තිය උදාකරන අංගුලිමාල පිරිත

අංගුලිමාල පිරිත පිළිබඳව එදා සිට අද දක්වාම සමාජයේ පිළිගැනීමක් පවතිනවා. නමුත් එම පිරිත පිළිබඳව මිථ්‍යා මත මෙන්ම අංගුලිමාල පිරිත තේරුම්

Read more

සිතන පතන සියළුදේ ඉටුකර දෙන සුනියම් දෙවියන්ට හරියට පහන් තබන පිළිවෙල

විටෙක දේවතාවෙක් විටෙක යක්ෂ ආරූඪයක් ගෙන වඩින සූනියම් දෙවියන් නිරන්තරයෙන්ම මනුෂ්‍යයන්ට පිහිටට එන දේවතාවකු ලෙස සැලකෙයි. නියමිත පරිදි පිරිසිදු වී

Read more

වෘක්ෂ දේවතාවන්ගේ පිහිට ආරක්ෂාව නිවසට ලබාගන්න විදිය

මනුෂ්‍ය ලෝකය සහ ප්‍රධාන දේව ලෝක අතර පාලමක් ලෙස වෘක්ෂ දේවතා ලෝක හැදින්විය හැකියි. සාමාන්‍යයෙන් දිව්‍ය ලෝකවල දෙවියන් සමග සැසදීමේදී

Read more

බුදු හිමියන්ට සහ දෙවියන්ට නිවැරදිව පහන් පුජා කරන විදිය

ඈත අතීතයේ සිටම මිනිසා විසින් පුද පූජා සඳහා පහන් දැල්වීම සංස්කෘතිය හා බැඳුණු උතුම් වූ ලක්ෂණයක් ලෙස අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන එනු

Read more