අතුරුපසට වගේම තේ වෙලාවටත් කදිම බිස්කට් පුඩින් හදමු

ලේසියෙන් පහසුවෙන් වැඩි වියදමක් නැතුව හදා ගන්න පුළුවන් රසවත් අතුරුපසවලට ගෘහණියන්ගේ වැඩි කැමැත්තක් තියෙනවා. බිස්කට්වලින් හදන මේ අතුරුපසටත් පොඩිත්තො වගේම වැඩිහිටියොත් කැමති වෙනවා නිසැකයි.

බිස්කට් පුඩින් සෑදීමට අවශ්‍ය දේ
මාරි බිස්කට් පැකැට් 2, කුඩාවට කපාගත් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 400, බැද කැබැලි කරගත් කජු ග්‍රෑම් 50, ජෙලටින් ග්‍රෑම් 15, නැවුම් කිරි මිලිලීටර් 200

සාදන ක්‍රමය
බඳුනකට නැවුම් කිරි දමා ළිප තබා රත් කර ළිපෙන් ඉවත් කරගෙන කුඩාවට කපා ගත් චොක්ලට් එයට දමා කලවම් කර ටික වේලාවක් නිවෙන්න තබන්න. පසුව විස්ක් එකක් ආධාරයෙන් හොඳින් ගසා ගන්න. කැබලි කරගත් කජු සහ උණු වතුරෙහි දියකර ගත් ජෙලටින් එයට දමා හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. දැන් බිස්කට් තට්ටුවක් තැටියක අතුරා ඒ මතට සාදාගත් චොක්ලට් මිශ්‍රණයෙන් තට්ටුවක් දමාගන්න. ඒ ආකාරයට බිස්කට් තට්ටුවක් හා චොක්ලට් මිශ්‍රණය තට්ටු කිහිපයක් දමාගෙන පැය 2 – 3ක් පමණ ශීතකරණයේ තබන්න. පසුව ශීතකරණයෙන් ඉවතට ගෙන කජු සහ දියකර ගත් චොක්ලට්වලින් සරසා කැබලි කපා පිළිගන්වන්න.

ශ්‍යාමලි නිශාන්ති
(උපුටාගැනීම රැස පුවත්පත)